Totale Stream tijd

Ik zouw graag willen als je
!Streamtime
in vult bij youtube dat de totale tijd van de Stream tijd word weergeven

(datum zelf in vulbaar mag ook).

en waar moet je wat invullen.

Command.
Massage.
Allias.

.
en waarom word de tekst veranderd

Hiya, er is momenteel nog geen functionaliteit die de streamtijd van Youtube bijhoudt.

En een tip, als je in vervolg je vraag hier in het Engels stelt, heb je waarschijnlijk sneller een reactie.

1 Like

Bedankt voor de tip

is er wel een dagen tel functie

Dat je bijvoorbeeld de datum kan instellen

This topic was automatically closed 14 days after the last reply. New replies are no longer allowed.