Nightbot werkt wel met bugs

Night bot is heel erg buggie ik doe !name en werkt niet

Hallo! Je hebt meer en sneller kans op een antwoord als je je vraag in het Engels stelt de volgende keer.
Wat betreft je vraag, weet je zeker dat Nightbot in je chat is, typ !commands om te zien of hij in je chat is. Als hij niet reageert kijk of hij geband/geignored is, typ /unban nightbot & /unignore nightbot

This topic was automatically closed 14 days after the last reply. New replies are no longer allowed.